Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM eShop Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).

Letecká mapa ICAO 1 : 500 000 s dátumom účinnosti 25 APR 2019 je nedostupná.

Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
04 JUN 2020

Aktuality:

Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že AIRAC WEF 21 MAY 2020, AIRAC WEF 18 JUN 2020 and AIRAC WEF 16 JUL 2020 z dôvodu mimoriadneho stavu a prijatých interných opatrení neboli vydané. Termín vydania leteckej mapy ICAO 1 : 500 000 bude posunutý najskôr na jeseň 2020. Letecká mapa bude vydaná spolu so zmenami v štruktúre vzdušného priestoru.
Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že eAIP SR CD 05/2020, eAIP SR CD 06/2020 a eAIP SR CD 07/2020 z dôvodu mimoriadneho stavu a prijatých interných opatrení neboli vydané. V platnosti ostáva nadalej eAIP SR CD 04/2020 (WEF 26MAR20). Aktualizované informácie vrátane správ NOTAM sú publikované na našej web stránke.

2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.6