Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM UAV eShop Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).


Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
25 FEB 2021
Vyžaduje sa prihlásenie
28 JAN 2021

Aktuality:

Formulár, ktorý môžete nájsť na stránke Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky slúži pre všetkých prevádzkovateľov VFR letísk, ktorí sú v zmysle Dohody o vzájomnej spolupráci pri výmene leteckých údajov a informácií povinní oboznamovať odbor AIM o skutočnostiach, ktoré majú za následok zmenu leteckých údajov a informácií publikovaných vo VFR Manuáli, špeciálne prevádzkovo dôležitých údajov.

Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že od roku 2021 bude AIP SR, vrátane zmien (AIP AMDT), doplnkov (AIP SUP) a leteckých obežníkov (AIC), k dispozícii len v elektronickej forme vo formátoch HTML a PDF prostredníctvom webovej stránky web AIM, ktorá slúži ako autorizovaný zdroj leteckých údajov a informácií.

2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.11