Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM eShop Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).

Letecká mapa ICAO 1 : 500 000 s dátumom účinnosti 25 APR 2019 je nedostupná.

Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
08 OCT 2020
Vyžaduje sa prihlásenie
24 SEP 2020
Vyžaduje sa prihlásenie
24 SEP 2020

Aktuality:

(22 JUL 2020)

V mapách priblíženia podľa prístrojov AD 2-LZSL-7-1 a AD 2-LZSL-7-3 je nesprávne uvedená zemepisná dĺžka zariadenia VOR/DME SLC. Pre detaily – pozri NOTAM PERM C1193/20.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.8