Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM eShop Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).

Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
18 JUL 2019
Vyžaduje sa prihlásenie
20 JUN 2019
Vyžaduje sa prihlásenie
20 JUN 2019

Aktuality:

Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že od júna 2019 ruší publikovanie Súhrnu platných správ NOTAM.
Upozorňujeme všetkých používateľov vzdušného priestoru, že informácie publikované leteckým obežníkom A 5/17 o zmenách termínov prechodu z kanálového rastra 25 kHz na 8,33 kHz majú iba informatívny charakter. Zmyslom tohto obežníka bolo informovať leteckú verejnosť o pláne prechodu.
Dňa 9. 4. 2019 sa na podnet LPS SR, š. p., divízie AIM, konalo pravidelné vyhodnotenie Dohôd o vzájomnej spolupráci pri výmene leteckých údajov (Service Level Agreement – SLA) medzi externými dodávateľmi údajov a DAIM.
Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že od 28 FEB 2019 bude AIP SR v aktuálnom znení, vrátane zmien (AIP AMDT), doplnkov (AIP SUP) a leteckých obežníkov (AIC) k dispozícii len v elektronickej forme
(11 DEC 2018)
Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že s účinnosťou od 28 FEB 2019 spúšťa do prevádzky webovú aplikáciu VFR manuál (VFRM). Zároveň ruší III. zväzok AIP SR, obsahujúci VFR letiská.
2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.6