Letecká informačná služba Slovenskej republiky

LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM UAV MIL AIP Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Podmienky použitia

Táto internetová stránka slúži ako autorizovaný zdroj leteckých údajov a informácií. Na prístup k jej obsahu sa vyžaduje registrácia, ktorá je bezplatná. Podmienkou použitia tejto stránky, ako autorizovaného zdroja leteckých informácií, je udelenie súhlasu so zasielaním notifikácií o prípadných chybách v produktoch. Výhradná zodpovednosť za použitie informácií a publikácií prostredníctvom tejto internetovej stránky je na používateľoch.

Obsah AIP SR je chránený autorským právom a pri každom jeho použití musí byť uvedené označenie „© LPS SR, š. p.“ Akákoľvek časť AIP SR môže byť použitá na informatívne alebo prevádzkové účely. Každé iné použitie ktorejkoľvek časti AIP SR je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom štátneho podniku LPS SR, ktorý si vyhradzuje právo na zmenu informácií zverejnených na tejto internetovej stránke v súlade s podmienkami registrácie.

LPS SR, š. p. s odbornou starostlivosťou zabezpečí presnosť, úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných prostredníctvom Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky. LPS SR, š. p. zodpovedá za elektronickú verziu informácií tak, ako sú sprístupnené na tejto internetovej stránke. LPS SR, š. p. nepreberá zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie údajov ani mapových materiálov pôvodne poskytnutých na web stránke AIM po tom, čo tento materiál opustil systémy spracovania dát LPS SR, š. p. a tým sféru vplyvu podniku.

LPS SR, š. p. vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie maximálnej dostupnosti internetovej stránky. V prípade výskytu akejkoľvek chyby alebo poruchy LPS SR, š. p. uskutoční všetky kroky potrebné k ich bezodkladnému odstráneniu.

Z bezpečnostných dôvodov, LIS SR odporúča všetkým používateľom, ktorí využívajú AIP SR na prevádzkové účely, aby využili možnosť uloženia lokálnej kópie AIP (Produkty AIS > AIP SR > eAIP/Download) čím si zabezpečia jeho dostupnosť aj v prípade výpadku internetového pripojenia alebo samotnej stránky AIM online.
V prípade výpadku stránky AIM online, sú publikácie LIS SR dostupné aj v službe AIP Library Európskej AIS databázy (EAD).
Pre jej využitie je potrebná bezplatná registrácia na úrovni EAD Basic.
V prípade výpadku stránky AIM online produkty LIS SR môžu byť vyžiadané aj prostredníctvom e-mailu aim.nof@lps.sk
Súbory digitálnych údajov je v prípade výpadku stránky možné vyžiadať prostredníctvom e-mail na aim@lps.sk.

2023 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.1.4