Hlavná stránka|FAQ|Prehlásenie|Mapa servera
Publikácie Môj LIS
AIP SR Vol. I., II.
GEN
ENR
AD
AIP AMDT
AIP SUP
AIP SR Vol. III. (VFR)
AD
Vol. III. AMDT
Vol. III. SUP
Letecké obežníky
AIC Séria A
AIC Séria C
Súhrn platných správ NOTAM
Séria A
Séria C
Ostatné publikácie
Letecké predpisy L
Letecké predpisy JAR
Ostatné dokumenty publikované MDV SR
Ostatné dokumenty publikované DÚ
Základné pojmy
AIP
Zmeny do AIP
Doplnky do AIP
Letecké obežníky

Letecké publikácie

Letecké informácie sa poskytujú vo forme Integrovaného súboru leteckých informácií, ktorý sa skladá z týchto prvkov:

- Letecká informačná príručka (AIP),
- Zmenová služba do AIP (AIP AMDT),
- Doplnky do AIP (AIP SUP),
- Správy NOTAM a predletové informacné bulletiny (PIB),
- Letecké obežníky (AIC),
- Kontrolné zoznamy a súhrny platných správ NOTAM (Checklists, Summaries).

AIS SR vydáva tiež národné letecké publikácie (napr. L, SM, VŠ), ktoré nie sú súčasťou Integrovaného súboru leteckých informácií.

NOTAM a príslušné mesačné kontrolné zoznamy sú vydávané prostredníctvom leteckej pevnej služby (AFS). PIB sú k dispozícii na požiadanie v Medzinárodnej kancelárii NOTAM alebo na letiskových stanovištiach AIS. Všetky ostatné časti súboru sú rozosielané poštou.

Prihlasovacie meno
Heslo
Zabudli ste heslo?
Registrácia
Registrovaní užívatelia získajú:
prístup k Integrovanému súboru leteckých informácií
prístup k eAIP SR
prístup k statickým dátam, leteckým mapám
možnosť prijímania informačných bulletinov
Aktualizované:
 Generované (0.068 sec) ©2005 LPS SR, s.p. All rights reserved.