Hlavná stránka|FAQ|Prehlásenie|Mapa servera
Môj LIS

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorý je organizačnou zložkou štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu zodpovednosti. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (vrátane tvorby máp), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM a referát metodiky AIM.

Nové letecké publikácie

Zmeny do AIP Vol. I.,II. (AIRAC Cycle)
Cyklus Platnosť
AIRAC AIP AMDT NR 19906-DEC-2018

Zmeny do AIP Vol. III. (AIRAC Cycle)
Cyklus Platnosť
AIRAC AMDT NR 05106-DEC-2018

Aktuality

Letecká mapa ICAO - 1: 500 000

Leteckú mapu ICAO 1:500 000 platnú k 29 MAR 2018 už nie je možné objednať cez e-shop AIM

 
Zmena termínov prechodu z kanálového rastra 25 kHz na 8,33 kHz

Upozorňujeme všetkých používateľov vzdušného priestoru, že informácie publikované leteckým obežníkom A 5/17 o zmenách termínov prechodu z kanálového rastra 25 kHz na 8,33 kHz majú iba informatívny charakter. Zmyslom tohto obežníka bolo informovať leteckú verejnosť o pláne prechodu. V zmysle ICAO Annex 15 musia byť zmeny frekvencií publikované v AIP SR prostredníctvom systému AIRAC. Dátumy prechodu na nový kanálový raster pre jednotlivé lokality budú aktualizované prostredníctvom zmenovej služby AIRAC AIP AMDT na základe podkladov doručených LIS SR na publikovanie. Príprava takýchto podkladov je v kompetencii prevádzkovateľov letísk, resp. aeroklubov a podlieha schváleniu Dopravného úradu. S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť na národného koordinátora Ing. Mirona Mišaniča (tel.:02 48 777 546) z Dopravného úradu.

Aktuálny stav prechodu (14 NOV 2018)

 
Prihlasovacie meno
Heslo
Zabudli ste heslo?
Registrácia
Registrovaní užívatelia získajú:
prístup k Integrovanému súboru leteckých informácií
prístup k eAIP SR
prístup k statickým dátam, leteckým mapám
možnosť prijímania informačných bulletinov

GDPR

 Generované (0.078 sec) ©2005 LPS SR, s.p. All rights reserved.