Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM eShop

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).

Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
25 APR 2019
Vyžaduje sa prihlásenie
28 MAR 2019
Vyžaduje sa prihlásenie
14 MAR 2019

Aktuality:

LIS SR identifikovala chyby v AIP SR publikovanom prostredníctvom CD-ROM 03/2019 (WEF 28 FEB 2019) a na stránke AIM online. Chyba sa týka nasledujúcich vydaní AIP SR:

Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že od 28 FEB 2019 bude AIP SR v aktuálnom znení, vrátane zmien (AIP AMDT), doplnkov (AIP SUP) a leteckých obežníkov (AIC) k dispozícii len v elektronickej forme
(11 DEC 2018)
Letecká informačná služba SR oznamuje, že s účinnosťou od 28 FEB 2019 spúšťa do prevádzky webovú aplikáciu VFR manuál (VFRM). Zároveň ruší III. zväzok AIP SR, obsahujúci VFR letiská.
(06 DEC 2018)
Od 1. novembra 2018 bol spustený do prevádzky AIM web portál (AWP). Od tohto dátumu je možné zasielať požiadavky na zmenu statických údajov výhradne cez túto webovú aplikáciu určenú na zber leteckých informácií, ktorá je dostupná 24 hodín denne prostredníctvom internetu.
Upozorňujeme všetkých používateľov vzdušného priestoru, že informácie publikované leteckým obežníkom A 5/17 o zmenách termínov prechodu z kanálového rastra 25 kHz na 8,33 kHz majú iba informatívny charakter. Zmyslom tohto obežníka bolo informovať leteckú verejnosť o pláne prechodu.
2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.2