Letecká informačná služba Slovenskej republiky
LIS Slovenskej republiky
EN
Home Predpisy VFRM UAV eShop Kontaktujte nás

×
Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo!

Vitajte na stránkach leteckej informačnej služby

Letecká informačná služba Slovenskej republiky (AIS SR) je poskytovaná divíziou manažmentu leteckých informácií (DAIM), ktorá je organizačnou zložkou štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Divízia AIM zabezpečuje tok informácií nevyhnutných pre bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej prevádzky v rozsahu územia SR. Divíziu AIM tvoria odbor leteckých informácií a publikácií (AIP), odbor medzinárodnej kancelárie NOTAM (NOF), odbor systémov AIM (SYS) a referát metodiky AIM (RMA).


Posledné aktualizácie:
Vyžaduje sa prihlásenie
31 DEC 2020
Vyžaduje sa prihlásenie
03 DEC 2020
Vyžaduje sa prihlásenie
31 DEC 2020

Aktuality:

(30 NOV 2020)
Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznamuje, že z dôvodu údržby a aktualizácie, bude VFR Manuál dňa 9.12.2020 nedostupný približne v čase 8:00 až 18:00.
Letecká informačná služba SR vzhľadom na neustále narastajúci počet žiadostí o informácie týkajúce sa podmienok prevádzky bezpilotných lietadiel oznamuje, že všetky podrobné informácie je možné nájsť na webovom sídle Dopravného úradu, divízia Civilného letectva, sekcia Letovej prevádzky, Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota.

Letecká informačná služba Slovenskej republiky vydáva Leteckú mapu ICAO 1 : 500 000 s dátumom účinnosti 03 DEC 2020.

Objednávky je možné zasielať prostredníctvom elektronického obchodu (eShop) dostupného na internetovej stránke www.pilotstore.sk

Leteckú mapu ICAO 1:500 000 je možné zakúpiť v predajnom stánku MEDIAPRESS v odletovej hale Letiska M.R. Štefánika Bratislava

2006-2019 © LPS SR, š.p. All rights reserved,  ver. 2.0.9