Menu

AIP
Letecká informačná príručka

Slovenská republika

PRE ZÍSKANIE NAJNOVŠÍCH INFORMÁCIÍ PREŠTUDUJTE SPRÁVY NOTAM A AIP SUP

LPS SR, š. p.

AD 2  LETISKÁ

LZIB —  Bratislava/M. R. Štefánik


LZIB AD 2.1  SMEROVACIA ZNAČKA A NÁZOV LETISKA

LZIB —  Bratislava/M. R. Štefánik


LZIB AD 2.2  ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

1

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD

481012N 0171246E

V priesečníku osí RWY.

2

Smer a vzdialenosť od (mesta)

070°, 9 km od Bratislavského hradu.

3

Nadmorská výška/Vzťažná teplota

436 ft (133 m)/28,1 °C (JUL)

4

Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN

144 ft (44 m)
5

Magnetická deklinácia/Ročná zmena

4°E (2015)/+7’ E

6

Správa letiska, adresa, telefón, telefax, AFS

Poštová adresa:

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216

TEL: +421/2/33 03 30 03 (CEO)

TEL: +421/2/33 03 33 12 (OCC - Operations Control Center -
H24)

TEL: +421/2/33 03 33 54 (GA/BA - General Aviation/Business
Aviation - H24)

FAX: +421/2/33 03 30 09 (CEO)

FAX: +421/2/43 29 49 40 (OCC - Operations Control Center -
H24)

AFTN: LZIBYDYX

SITA: BTSOP7X

e-mail: sekretariat@bts.aero

e-mail: occ@bts.aero

e-mail: generalaviation@bts.aero

7

Povolený druh prevádzky

(IFR/VFR)

IFR/VFR, deň/noc

8

Poznámky

NIL


LZIB AD 2.3  PREVÁDZKOVÝ ČAS

1

Správa letiska

H24

2

Colné a pasové vybavenie

H24

3

Zdravotná a sanitárna služba

H24

4

Letecká informačná služba

H24

5

Ohlasovňa letových prevádzkových služieb

H24

6

Meteorologická služobňa

H24
7

Letové prevádzkové služby

H24

8

Plnenie palív

H24

9

Poskytovanie handlingu

H24

10

Bezpečnostná ochrana

H24

11

Odnámrazovanie

H24
12

Poznámky

NIL


LZIB AD 2.4  HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA

1

Zariadenia na vybavovanie nákladu

Vysokozdvižné vozíky, pásové nakladače, paletové nakladače (do 7 t, do 15 t).

2

Druhy palív a oleja

JET A1, AVGAS 100 LL

OIL - NIL

3

Zariadenia na plnenie palivom a kapacita

Autocisterny:

 • JET A1 1 x 52 000 l (2 400 l/min)

  1 x 50 000 l (2 400 l/min)

  1 x 20 000 l (1 080 l/min)

  1 x 20 000 l (800 l/min)

 • AVGAS 100 LL 1 x 4 500 l (350 l/min)

  1 x 2 000 l (130 l/min)

4

Odnámrazovacie zariadenia

Odnámrazovacie vozidlá:

1 x FMC Volvo SMD 1200 (premix)

1 x FMC Tempest (proportional mix)

maximálna výška 12,5 m

Odnámrazovacie kvapaliny:

Clariant Safewing MP I 1938 ECO (80) (heated)

Clariant Safewing MP II Flight (cold)

5

Hangárový priestor pre cudzie lietadlá

Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN.

6

Opravárenské služby pre cudzie lietadlá

Obmedzené, iba po dohode s prevádzkovateľom AD.

7

Poznámky

Komunikačné zariadenia:
Volací znak Airport Bratislava
FREQ 131,85 MHz


LZIB AD 2.5  ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH

1

Hotely

Na AD obmedzené, hotely v meste.

2

Stravovacie zariadenia

Na AD a v meste.

3

Dopravné prostriedky

Autobusy a mikrobusy O/R, verejná doprava, taxi.

4

Zdravotná služba

Nemocnica 4 km.

5

Banka a poštový úrad

Bankomat H24. Pošta: ÁNO.

6

Cestovná kancelária

Handling service AD zabezpečuje rezerváciu ubytovania a dopravu pre posádky.

7

Poznámky

Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať  na AD handling service.


LZIB AD 2.6  ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA

1

Požiarna kategória letiska

CAT 7, O/R CAT 8 do 2 HR.
CAT 9 pre CARGO/POŠTA lety.

2

Vybavenie pre záchrannú službu

K dispozícii.

3

Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel

K dispozícii do kategórie lietadiel B737. Telefónne číslo zodpovedného koordinátora: 02/33 03 33 03.

4

Poznámky

NIL


LZIB AD 2.7  SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ - ČISTENIE

1

Typy čistiaceho zariadenia





9 snehových letiskových zametačov s veľkými snehovými pluhmi, 1 snehový letiskový zametač, 1 kombi sypač/postrekovač na tuhý/tekutý odnámrazovací materiál s veľkým snehovým pluhom, 2 sypače na tuhý odnámrazovací materiál s veľkým pluhom, 1 postrekové zariadenie na kvapalný odnámrazovací materiál, 4 snehové frézy, 3 nákladné automobily s veľkými snehovými pluhmi, 6 traktorov

2

Poradie dôležitosti čistenia

 1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby

 2. Rolovacie dráhy priliehajúce k RWY v používaní

 3. Odbavovacia plocha

 4. Ostatné prevádzkové plochy

3

Poznámky



Koeficient trenia sa meria zariadením Surface Friction Tester (high pressure tire) - SFH s automatickým vyhodnotením nameraných hodnôt.

Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú v správach SNOWTAM v období uvedenom v AD 1.2.2 Snehový plán, odsek AD 1.2.2.1.


LZIB AD 2.8  ODBAVOVACIE PLOCHY, ROLOVACIE DRÁHY A MIESTA/POLOHY BODOV NA KONTROLNÉ NASTAVENIE PRÍSTROJOV

2.8.1  Povrch a únosnosť odbavovacej plochy

Odbavovacia plocha

Povrch

Únosnosť

 

betón

PCN 48/R/A/X/T

2.8.2  Šírka, povrch a únosnosť rolovacej dráhy

Rolovacia dráha

Šírka

Povrch

Únosnosť

A

24 m

betón

PCN 48/R/A/X/T

medzi APN a TWY D

PCN 54/R/A/X/T

medzi RWY 04 a TWY D

B

22 m

betón

PCN 30/R/A/X/T

C

22 m

betón

PCN 54/R/A/X/T

D

24 m

betón

PCN 54/R/A/X/T

medzi THR RWY 04 a TWY A

PCN 30/R/B/X/T

medzi TWY A a THR RWY 22

F

22 m

betón

PCN 48/R/A/X/T

G

22 m

betón

PCN 51/R/A/X/T

GG

22 m

betón

PCN 51/R/A/X/T

2.8.3  Umiestnenie a nadmorská výška ACL

Odbavovacia plocha, ELEV 132 m.

2.8.4  Kontrolné body na nastavenie VOR/INS

NIL.

2.8.5  Poznámky

Po oboch stranách TWY A sú betónové pásy nižšej únosnosti ako TWY, široké 11 m.


LZIB AD 2.9  VODOROVNÉ ZNAČENIE, VODIACA SÚSTAVA A ZNAČKY

1

Použitie ID značiek stojísk a vodiace čiary rolovacích dráh a vizuálny navádzací/parkovací systém na stojiská ACFT

ID značenie stojísk - čierne číslo na žltom podklade šípového tvaru s čiernym lemom, umiestnenie pri vodiacej čiare.

Vizuálna vodiaca sústava APN - žlté vodiace oblúky a čiary označujúce vjazd na stojiská a priečky zastavenia.

2

Značenie a svetelné návestidlá RWY a TWY

RWY 04:

 • Značenie W: THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL, postranné čiary

 • Značenie Y: značky výjazdu na TWY C, A, F, D

 • Svetelné návestidlá: RTHL, REDL, RENL

RWY 22:

 • Značenie W: THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL, postranné čiary

 • Značenie Y: značky výjazdu na TWY D, F, A, C, D

 • Svetelné návestidlá: SALS, PALS, FLG LGT, RENL, REDL, RTHL

RWY 13:

 • Značenie W: THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL, postranné čiary

 • Značenie Y: značky výjazdu na TWY D, GG, F

 • Svetelné návestidlá: RENL, REDL LIM/LIH, RCLL, RTHL

RWY 31:

 • Značenie W: THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL, postranné čiary

 • Značenie Y: značky výjazdu na TWY G, D, F

 • Svetelné návestidlá: SALS, PALS, FLG LGT, RENL, RTZL, REDL LIM/LIH, RCLL, RTHL

Vertikálne značky - RWY 13/31 LGT;

Vertikálne značky - RWY 04/22 (LGT len výjazd na TWY F a križovatka RWY 13/31, ostatné bez LGT);

Vertikálne značky - TWY A, B, D, F, G LGT;

Vertikálne značky - TWY C (bez LGT).

3

Stop priečky

Vyznačené. LGT STOP priečky, WBAR na TWY F THR 13 a 31 - červené.

4

Poznámky

TWY A medzi APN a TWY D, TWY D medzi TWY A a APN C a APN C osové markéry rolovacích dráh - odraz zelený.


LZIB AD 2.10  LETISKOVÉ PREKÁŽKY

2.10.1  V priestore priblíženia a vzletu

RWY/Priestor

Typ prekážky

Nadmorská výška

Označenie/LGT

Zemepisné súradnice

Poznámky

abcde

13/APCH

31/TKOF

Budova

ELEV 656 ft (200 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481223,4N 0170853,4E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 4

Budova

ELEV 656 ft (200 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481248,3N 0170929,5E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 5

Budova

ELEV 705 ft (215 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481227,0N 0170842,0E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 6

  Budova Plickova

ELEV 692 ft (211 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481240,4N 0170902,1E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 7

Budova Paseky

ELEV 558 ft (170 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481153,4N 0171030,7E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 3

Elektrické vedenie

ELEV 495 ft (151 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481118,6N 0171104,3E

 
Anténa ILS LOC 31

ELEV 443 ft (135 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481041,6N 0171200,3E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 1

Stromy - les - stred

ELEV 515 ft (157 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481111,0N 0171115,9E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 2

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 066 ft (325 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481240,8N 0170805,1E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 8

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 280 ft (390 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481251,5N 0170732,6E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 9

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 293 ft (394 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481304,9N 0170748,2E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 10

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 335 ft (407 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481332,1N 0170824,4E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 11

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 394 ft (425 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481309,6N 0170721,0E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 12

Terén - kóta - stromy - Veľká Baňa

ELEV 1 552 ft (473 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481334,9N 0170745,5E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 13

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 555 ft (474 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481356,8N 0170724,4E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 14

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 490 ft (454 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481344,9N 0170705,9E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 15

  Terén - kóta - stromy - Spariska

ELEV 1 401 ft (427 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481330,9N 0170643,6E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 16

Terén - kóta - stromy

ELEV 1 644 ft (501 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481415,2N 0170729,6E

REF AD 2-LZIB-3-1

Identifikačné číslo 17

31/APCH

13/TKOF

L BARKA

ELEV 466 ft (142 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480902,7N 0171433,7E

 

NDB OB

ELEV 489 ft (149 m)

Označenie: áno

LGT: nie

480653,4N 0171754,1E

 

04/APCH

22/TKOF

Železnica - návestidlo

ELEV 466 ft (142 m)

Označenie: nie

LGT: nie

480921,8N 0171133,4E

 
Anténa ILS LOC 22

ELEV 446 ft (136 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480931,3N 0171146,9E

 

22/APCH

04/TKOF

NDB OKR

ELEV 522 ft (159 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481325,9N 0171725,2E

 
2.10.2  V priestore priblíženia okruhom a na letisku

Typ prekážky

Nadmorská výška

Označenie/LGT

Zemepisné súradnice

Poznámky

abcd

Budova KNV

ELEV 577 ft (176 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480857,8N 0170940,1E

NIL

Budova Kukučínova

ELEV 748 ft (228 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481005,0N 0170743,4E

Budova Bratislava, Tower 115

ELEV 853 ft (260 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480828,2N 0170738,5E

Budova Rezedova

ELEV 610 ft (186 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480904,9N 0170946,1E

 

Budova Vrakuňa

ELEV 597 ft (182 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480841,9N 0171239,0E

Kaštieľ Bernolákovo

ELEV 600 ft (183 m)

Označenie: nie

LGT: nie

481205,9N 0171711,4E

Komín Bratislava, Istrochem

ELEV 697 ft (212 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481033,3N 0170858,0E

Komín etylénová jednotka

ELEV 832 ft (254 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480641,0N 0171102,8E

Komín Bratislava, spaľovňa východ

ELEV 845 ft (258 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480627,1N 0170958,7E

Komín Bratislava, Slovnaft spaľovňa

ELEV 828 ft (252 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480630,7N 0171017,2E

Komín Bratislava - Tepláreň II

ELEV 778 ft (237 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481036,1N 0170918,2E

Komín Bratislava, tepláreň

ELEV 831 ft (253 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480630,9N 0170954,1E

Malý Javorník (meteoradar)

ELEV 2 001 ft (610 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481519,4N 0170907,7E

MSSR JAV

ELEV 2 054 ft (626 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481538,6N 0170947,8E

Stožiar Bratislava, Vajnory

ELEV 564 ft (172 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481155,3N 0171146,2E

Budova Mlynská Dolina

ELEV 909 ft (277 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480924,2N 0170418,6E

 

Veža Kamzík

ELEV 2 067 ft (630 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481057,7N 0170541,3E

 

ILS GP 22

ELEV 463 ft (141 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481035,9N 0171329,2E

 

ILS GP 31

ELEV 459 ft (140 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480937,1N 0171351,5E

 

Meteorologická pozorovateľňa

ELEV 479 ft (146 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481013,8N 0171225,8E

 

Stožiar, osvetlenie APN C - 1

ELEV 512 ft (156 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480956,3N 0171145,2E

 

Stožiar, osvetlenie APN C - 2

ELEV 511 ft (156 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480954,9N 0171148,4E

 

Stožiar, osvetlenie APN C - 3

ELEV 510 ft (156 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480953,5N 0171151,7E

 

Stožiar, osvetlenie APN C - 4

ELEV 509 ft (155 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480952,0N 0171154,9E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 1

ELEV 494 ft (151 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481019,5N 0171215,4E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 2

ELEV 527 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481017,9N 0171213,2E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 3

ELEV 527 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481016,3N 0171210,9E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 4

ELEV 525 ft (160 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481014,6N 0171208,7E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 5

ELEV 524 ft (160 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481013,4N 0171206,9E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 6

ELEV 527 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481011,1N 0171205,3E

 
Stožiar, osvetlenie APN - 7

ELEV 528 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481009,0N 0171202,3E

 
Stožiar, osvetlenie APN - 8

ELEV 527 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481006,9N 0171159,3E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 9

ELEV 527 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481004,8N 0171156,3E

 

Stožiar, osvetlenie APN - 10

ELEV 529 ft (161 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481004,7N 0171152,4E

 

Stožiar LPH

ELEV 466 ft (142 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480957,3N 0171158,1E

 

TAR/SRE 1

ELEV 463 ft (141 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481023,4N 0171242,3E

 

TAR/SRE 2

ELEV 459 ft (140 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481011,5N 0171307,6E

 

TWR

ELEV 561 ft (171 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481016,0N 0171207,2E

 

Radarová veža

ELEV 512 ft (156 m)

Označenie: áno

LGT: áno

481018,4N 0171339,8E

 

Budova NBS

ELEV 846 ft (258 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480911,4N 0170653,7E

 
Budova POLUS II

ELEV 748 ft (228 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481012,3N 0170824,4E

 

Budova Glória

ELEV 765 ft (234 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480918,4N 0170819,1E

 

Budova Ružová dolina

ELEV 716 ft (218 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480908,2N 0170829,4E

 

Budova CBC1

ELEV 799 ft (244 m)

Označenie: áno

LGT: áno

480851,5N 0170731,0E

 

Budova Tri veže I

ELEV 710 ft (216 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480950,3N 0170821,0E

 

Budova Tri veže II

ELEV 710 ft (216 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480948,3N 0170822,8E

 

Budova Tri veže III

ELEV 710 ft (216 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480946,2N 0170824,7E

Budova Obydick

ELEV 736 ft (224 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481003,3N 0170736,4E

Budova Lakeside park

ELEV 744 ft (227 m)

Označenie: nie

LGT: áno

481021,6N 0170835,2E

Komín Bratislava, Slovnaft 24

ELEV 781 ft (238 m)

Označenie: nie

LGT: nie

480629,3N 0171138,5E

Komín Bratislava, Slovnaft 19

ELEV 797 ft (243 m)

Označenie: nie

LGT: nie

480630,9N 0171130,9E

Budova Bratislava, Retro

ELEV 721 ft (220 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480907,6N 0170926,4E

Budova Bratislava, Perla Ružinova

ELEV 629 ft (192 m)

Označenie: nie

LGT: áno

480859,4N 0171000,6E

 

LZIB AD 2.11  POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

1

Príslušná MET služobňa

Central MET Briefing Office (CMBO) Bratislava

2

Prevádzkový čas

MET služobňa mimo prevádzkového času

H24

3

Služobňa zodpovedná za prípravu TAF

Doba platnosti

CMBO Bratislava

24 HR

4

Typ pristávacej predpovede

Interval vydávania

TREND

1/2 HR v čase 0500-1900 (0400-1800)

5

Brífing/poskytované konzultácie

P, T, D

6

Letová dokumentácia

Používaný(é) jazyk(ky)

C, TB

SL, EN

7

Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom brífingu alebo konzultácii

S, P85, P50

U85, U70, U60, U50, U40, U35, U30, U27, U25, U22, U20, U15, U10, SWM, SWH

8

Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií

WXR, APT, informácie o búrkových výbojoch

9

Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie

Bratislava TWR, Bratislava APP, Bratislava ACC

10

Doplňujúce informácie

Poštová adresa:

CMBO Bratislava

TEL: +421/2/48 57 42 63

TEL: +421/2/48 57 42 64

FAX: +421/2/43 33 85 48

Meteorologická služobňa CMBO na letisku Bratislava/M. R. Štefánik poskytuje brífing, konzultácie, meteorologickú dokumentáciu a ďalšie meteorologické informácie aj pre ostatné letiská vo FIR BRATISLAVA bez vlastnej meteorologickej služobne, resp. mimo prevádzkovú dobu ich meteorologických služobní (v súlade s odsekom GEN 3.5.4.3).


LZIB AD 2.12  FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY VZLETOVEJ A PRISTÁVACEJ DRÁHY

Označenie RWY NR

Zemepisný a magnetický smer

Rozmery RWY

(m)

Únosnosť (PCN) a povrch RWY a SWY

Zemepisné súradnice pre THR
Zemepisné súradnice pre koniec RWY

Zvlnenie geoidu pre THR

Nadmorská výška THR a najvyššia nadmorská výška TDZ prístrojovej RWY

123456

04

043,91° GEO

039,79° MAG

2 900 x 60

PCN 54/R/B/X/T

betón

SWY - NIL

480938,91N

0171157,90E

-

GUND 44 m

THR 436 ft (133 m)

22

223,93° GEO

219,81° MAG

2 900 x 60

PCN 54/R/B/X/T

betón

SWY - NIL

481046,56N

0171335,27E

-

GUND 43,5 m

THR 430 ft (131,1 m)

TDZ 433 ft (132 m)

13

133,91° GEO

129,80° MAG

2 950 x 451)

PCN 50/R/B/X/T

betón

SWY - NIL

481032,53N

0171214,29E

-

GUND 44 m

THR 433 ft (132 m)

31

313,93° GEO

309,82° MAG

2 950 x 451)

PCN 50/R/B/X/T

betón

SWY - NIL

480926,29N

0171357,10E

-

GUND 43,5 m

THR 434 ft (132,2 m)

TDZ 436 ft (133 m)

Poznámka: 1)Na oboch stranách RWY 13/31 sú asfaltové pásy nižšej únosnosti ako RWY, široké 7,5 m.

Sklon RWY a SWY

(%)

Rozmery SWY

(m)

Rozmery (m) a povrch RESA

Rozmery CWY

(m)

Rozmery (m) a povrch vzle tových a pristávacích pásov

Bezprekážkový priestor

789101112
RWY 04

-0,10

-0,03

+0,00

-0,06

1 165 m

375 m

170 m

1 190 m

NIL

240 x 150

tráva

300 x 300

3 260 x 300

tráva

NIL

RWY 22

+0,06

+0,00

+0,03

+0,10

1 190 m

170 m

375 m

1 165 m

NIL

240 x 150

tráva

60 x 300

3 260 x 300

tráva

NIL

RWY 13

+0,00

+0,11

-0,27

+0,04

+0,04

1 055 m

1 075 m

345 m

475 m

240 m

NIL

240 x 150

betón/tráva

60 x 300

3 310 x 300

tráva

NIL

RWY 31

-0,04

+0,27

-0,11

+0,00

475 m

345 m

1 075 m

1 055 m

NIL

240 x 150

tráva

60 x 300

3 310 x 300

tráva

NIL


LZIB AD 2.13  VYHLÁSENÉ DĹŽKY

Označenie RWY

TORA

(m)

TODA

(m)

ASDA

(m)

LDA

(m)

Poznámky

123456

13

2 950

3 010

2 950

2 950

NIL

31

3 190

3 250

3 190

2 950

Štartovací pás 240 m

04

2 900

3 200

2 900

2 900

NIL

22

2 900

2 960

2 900

2 900

NIL

2.13.1  Vzlet z križovatky

Označenie RWY

Od

TORA

(m)

TODA

(m)

ASDA

(m)

Poznámky

123456

04

TWY A

2175

2475

2175

NIL

22

TWY D

2195

2255

2195

NIL

13

TWY D

2270

2330

2510

NIL

31

TWY G

1410

1470

1410

NIL


LZIB AD 2.14  PRIBLIŽOVACIE A DRÁHOVÉ SVETELNÉ SYSTÉMY

Označenie RWY

APCH LGT

THR LGT

PAPI

TDZ

LGT

Osové svetelné návestidlá RWY

Postranné dráhové svetelné návestidlá RWY

Koncové svetelné priečky RWY

Svetelná sústava SWY

typ

LEN INTST

farba

WBAR

LEN

LEN,

vzdialenosť

farba

INTST

LEN, vzdialenosť

farba

INTST

farba

WBAR

LEN

farba

123456789

04

NIL

G

-

NIL

NIL

NIL

2 900 m, 60 m

W

FM 2 300 m

Y

LIM/LIH

R

-

NIL

22

SALS

900 m LIM

PALS

CAT I

900 m LIH

W

FLG LGT

G

-

L/3°

NIL

NIL

2 900 m, 60 m

W

FM 2 300 m

Y

LIM/LIH

R

-

NIL

13

NIL

G

-

NIL

NIL

3 190 m, 15 m

W

FM 2 050 m

R/W

FM 2 950 m

R

LIM/LIH

3 190 m, 60 m

W

FM 2 590 m

Y

LIM/LIH

R

-

NIL

31

SALS

900 m LIM

PALS

CAT II
CAT III

900 m LIH

W

FLG

Rad priečok

270 m

vonkajšie R

vnútorné W

G

-

L/3°

W

900 m

2 950 m, 15 m

W

FM 2 050 m

R/W

FM 2 650 m

R

LIM/LIH

2 950 m, 60 m

W

FM 2 350 m

Y

LIM/LIH

R

-

NIL


LZIB AD 2.15  INÉ SVETELNÉ SÚSTAVY, NÁHRADNÝ ZDROJ

1

Umiestnenie ABN/IBN, charakteristika a prevádzkový čas

NIL

2

Umiestnenie LDI a osvetlenie

Umiestnenie anemometra a osvetlenie

 • LDI: NIL

 • Anemometer: RWY 13: TDZ END, neosvetlený.

  RWY 31: TDZ END, neosvetlený.

  RWY 04: TDZ END, neosvetlený.

  RWY 22: TDZ END, neosvetlený.

3

Postranné a osové svetelné rady TWY

TWY svetelné rady:

 1. postranné svetelné rady A, B, C, D, F, G sú B;

 2. osový svetelný rad od stojiska číslo 5 po TWY F je G, od TWY F po stojisko číslo 5 je G, na TWY F od APN po červenú stop priečku RWY 13 je G, ochranné pásmo ILS je G/Y (od červenej stop priečky RWY 13 po THR 13);

 3. stop priečky a vonkajšie polopriečky na TWY F sú R.

4

Náhradný zdroj/čas prepnutia


2 x UPS pre RWY 13/31 /0 s.

2 x UPS pre RWY 04/22 /0 s.

Non-stop pre rádionavigačné a rádiokomunikačné zariadenia/0 s.

Stály zdroj pre automatickú meteorologickú stanicu/0 s.

5

Poznámky

NIL


LZIB AD 2.16  PRISTÁVACIA PLOCHA PRE VRTUĽNÍKY

1

Zemepisné súradnice odpútacej a dosadacej plochy alebo THR plochy konečného priblíženia a vzletu

Zvlnenie geoidu

H1: TLOF - 481004,47N 0171208,78E

GUND 143 ft (44 m)

H2: TLOF - 481000,30N 0171204,21E

GUND 143 ft (44 m)

2

Nadmorská výška odpútacej a dosadacej plochy a/alebo plochy konečného priblíženia a vzletu

H1: TLOF - ELEV 433 ft (132 m)

H2: TLOF - ELEV 433 ft (132 m)

3

Rozmery, povrch, únosnosť, označenie TLOF a FATO

H1: TLOF - 23 m x 23 m;

 • betón;

 • PCN 48/R/A/X/T;

 • biely štvorec - v strede biele písmeno H

H2: TLOF - 24 m x 24 m;

 • betón;

 • PCN 30/R/A/X/T;

 • biely štvorec - v strede biele písmeno H

4

Zemepisný a magnetický smer plochy konečného priblíženia a vzletu

NIL

5

Použiteľné vyhlásené dĺžky

NIL

6

Osvetlenie APCH a FATO

NIL

7

Poznámky

MAX hmotnosť  vrtuľníka pre H2 5 760 kg. H24.

H1: TLOF na TWY A medzi APN a TWY D.

H2: TLOF na TWY B 120 m od okraja TWY A a 30 m od okraja TWY D.


LZIB AD 2.17  VZDUŠNÝ PRIESTOR LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB

1

Označenie a vodorovné hranice

CTR ŠTEFÁNIK:

481905N 0171959E
481521N 0172549E
481258N 0172222E
kruhový oblúk 7 NM okolo ARP LZIB do
480743N 0172232E
480525N 0172605E
475945N 0171755E

pozdĺž štátnych hraníc do

480837N 0170326E
481457N 0170046E
481808N 0170333E
481845N 0171343E
481859N 0171741E
481905N 0171959E
2

Zvislé hranice

5 000 ft AMSL / GND

3

Klasifikácia vzdušného priestoru

D
4

Volací znak ATS/použitý(é) jazyk(y)

ŠTEFÁNIK VEŽA/SL, EN

5

Prevodná nadmorská výška

10 000 ft AMSL

6

Poznámky

NIL


LZIB AD 2.18  KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ATS

Názov služby

Volací znak

Frekvencia

Prevádzkový čas

Poznámky

12345

APP

ŠTEFÁNIK RADAR

134,925 MHz

118,975 MHz1)

121,500 MHz2)

H24

1) Náhradná FREQ

2) Núdzová FREQ

TWR

ŠTEFÁNIK VEŽA

118,300 MHz

118,700 MHz1)

121,500 MHz2)

H24

1) Náhradná FREQ

2) Núdzová FREQ

TWR

ŠTEFÁNIK GROUND

120,900 MHz

121,700 MHz1)

H24

Riadenie vozidiel a osôb na prevádzkových plochách.
Vydávanie odletových povolení a vydávanie povolení na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách (HO).
Informácia o OPR HR je vysielaná v ATIS ŠTEFÁNIK DEPARTURE.

1) Náhradná FREQ

ATIS

ŠTEFÁNIK ARRIVAL

128,650 MHz

H24

Informácia ATIS je vysielaná v anglickom jazyku a je k dispozícii aj na telefónnych číslach:
02/48 57 20 90
02/48 57 20 91
02/48 57 20 92

ŠTEFÁNIK DEPARTURE

133,875 MHz


LZIB AD 2.19  RÁDIONAVIGAČNÉ A PRISTÁVACIE ZARIADENIA

Typ zariadenia, MAG VAR
CAT ILS/MLS

(Pre VOR/ILS/MLS uviesť deklináciu)

ID

Frekvencia

Prevádzkový čas

Zemepisné súradnice polohy vysielacej antény

Nadmorská výška vysielacej antény DME

Poznámky

1234567

LOC 22

(4°E/2010)

ILS CAT I

OKR

108,3 MHz

H24

480931,3N

0171146,9E

 

RNG 25 NM
(±10 DEG/2 000 ft).

RNG 17 NM
(±35 DEG/2 000 ft).

GP ILS 22

 

334,1 MHz

H24

481035,9N

0171329,2E

 

RNG 10 NM
(±8 DEG/1 000 ft AGL).

Zostupový uhol 3 DEG. Referenčná výška ILS je 15,7 m.

OM

čiarky

75 MHz

H24

481326,1N

0171725,3E

  

MM

bodka/čiarka

75 MHz

H24

481111,1N

0171410,5E

  

DME

OKR

CH 20 X

H24

481035,8N

0171329,4E

134 m

RNG 25 NM.

DME

OB

CH 44 X

H24

480937,0N

0171351,3E

135 m

RNG 25 NM.

LOC 31

(4°E/2010)

ILS CAT III A

OB

110,7 MHz

H24

481041,6N

0171200,3E

 

RNG 25 NM
(±10 DEG/2 000 ft).

RNG 17 NM
(±35 DEG/2 000 ft).

GP ILS 31

 

330,2 MHz

H24

480937,1N

0171351,5E

 

RNG 10 NM
(±8 DEG/1 000 ft AGL).

Zostupový uhol 3 DEG. Referenčná výška ILS je 15,2 m.

OM

čiarky

75 MHz

H24

480653,0N

0171754,2E

  

MM

bodka/čiarka

75 MHz

H24

480902,8N

0171433,6E

  

NDB

OKR

391 kHz

H24

481325,9N

0171725,2E

 

RNG 75 NM.

NDB

OB

330 kHz

H24

480653,4N

0171754,1E

 

RNG 25 NM.

L

B

438 kHz

H24

480902,7N

0171433,7E

 

RNG 25 NM.

VOR/DME

(4°E/2010)

JAN

110,8 MHz

CH 45 X

H24

481043,2N

0173240,8E

129 m

RNG 60 NM.


LZIB AD 2.20  MIESTNE PRAVIDLÁ PREVÁDZKY

2.20.1  Letiskové pravidlá
2.20.1.1  Pravidelné lety
2.20.1.1.1 V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93, nariadením Rady (EHS) č. 793/2004 a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov. Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajú alebo plánujú vykonávať lety z/na letisko Bratislava/M. R. Štefánik, musia poskytnúť a aktualizovať detaily plánovaných letov na kontakty pracoviska Slotová koordinácia vopred a včas vo forme správ definovaných v IATA Standard Schedules Information Manual v kapitole 6 v aktuálnom znení. Termíny na poskytnutie údajov sú uvedené v kalendári koordinačných aktivít uvedenom v aktuálnom znení IATA Worldwide Slot Guidelines.

Podrobné pravidlá pre slotovú koordináciu na letisku Bratislava/M. R. Štefánik sú uvedené na www.bts.aero.

Kontakty:

Poštová adresa:

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Slotová koordinácia
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216

SITA:BTSSC7X

e-mail:slots@bts.aero

TEL:02/33 03 33 60

Prevádzková doba: PON-PIA

0700-1530 (0600-1430)

okrem dní pracovného pokoja

2.20.1.2  Lety všeobecného letectva (General Aviation) a lety Business Aviation
2.20.1.2.1 Všetci prevádzkovatelia lietadiel letov všeobecného letectva (General Aviation) a obchodných letov kategórie Business Aviation s maximálnou vzletovou hmotnosťou 4 000 kg a viac musia najmenej 2 hodiny pred vykonaním letu oznámiť a aktualizovať údaje o plánovaných letoch z/na letisko Bratislava/M. R. Štefánik formou správ GCR definovaných v IATA Standard Schedules Information Manual v prílohe K v aktuálnom znení, na nižšie uvedené kontakty oddelenia Prevádzkový dispečing a získať ich odsúhlasenie.

Podrobné pravidlá pre slotovú koordináciu na letisku Bratislava/M. R. Štefánik sú uvedené na www.bts.aero.

Kontakty:

Poštová adresa:

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Prevádzkový dispečing
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216

e-mail:ga.slots@bts.aero

TEL:02/33 03 33 12

TEL:02/33 03 33 60

Prevádzková doba: H24

2.20.2  Použitie stojísk

Použitie stojísk kritickými typmi lietadiel (stojisko je možné obsadiť typom podobným, ako je uvedený ako kritický alebo menším).

Označenie

Typ stojiska

Kritický typ ACFT

1

nose-in

B763

1A

nose-in

B738W

1B

nose-in

B738W

2

nose-in

B763

3

nose-in

B763

3A

nose-in

B738W

3B

nose-in

B738W

4

nose-in

B763

4A

nose-in

B738W

4X

prejazdné

B738W

5

nose-in

B738W

5X

prejazdné

CRJ7

nose-in

B738W

6

nose-in

B738W

7

nose-in

B738W

8

nose-in

B738W

9

nose-in

B738W

10

nose-in

B738W

11

nose-in

B738W

12

nose-in

B738W

13

nose-in

B752

13A

nose-in

A306

14

prejazdné

T154

15

prejazdné

AT42

16

prejazdné

AT42

17

prejazdné

L410

18

prejazdné

AT42

19

prejazdné

L410

20

prejazdné

IL76

21

prejazdné

A306

31

prejazdné

B737

32

prejazdné

AT72

33

prejazdné

AT72

34

prejazdné

AT72

35

prejazdné

AT72

41

prejazdné

E135

42

prejazdné

E135

43

prejazdné

E135

44

prejazdné

E135

45

prejazdné

E135

46

prejazdné

E135

47

prejazdné

E135

48

prejazdné

E135

2.20.2.1 Pri obsadení stojísk 1, 2, 3, 4 nie je možné využiť stojiská 1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4X a 5X.
2.20.2.2 Pri obsadení stojiska 13 nie je možné využiť stojisko 13A.
2.20.2.3 Pri obsadení stojísk 1A a 1B nie je možné využiť stojisko 1.
2.20.2.4 Pri obsadení stojísk 3A, 3B, 4A nie je možné využiť stojiská 2, 3, 4, 4X.
2.20.2.5 Pri obsadení stojiska 4X nie je možné využiť stojiská 5, 4, 4A, 3B, 3.
2.20.2.6 Pri obsadení stojiska 5X nie je možné využiť stojiská 6, 5, 4A, 4.
2.20.2.7 Stojisko 5X je s voľným výjazdom len pre ACFT typu CRJ7. Pre ACFT väčšej kategórie, maximálne však B738W, je nutné použiť vytláčanie lietadiel pred štartom.
2.20.2.8 Pri obsadení stojísk 1A, 1B, 2, 3A, 4A nie je možné využiť stojiská 1, 3 a 4, stojisko 2 je možné využiť pre kritický typ ACFT B738W.
2.20.2.9 Pri obsadení stojiska 18 kritickým typom ACFT AT42, nie je možné využiť stojisko 19.
2.20.2.10 Ak je stojisko 5 obsadené, nie je možné narolovať na stojisko 4X.
2.20.2.11 Ak je stojisko 6 obsadené, nie je možné narolovať na stojisko 5X.
2.20.2.12   TWY B môže byť použitá na státie ACFT.
2.20.2.13 Pri obsadení stojiska 20 rolovanie cez TWY B z/na odbavovaciu plochu je obmedzené nasledovne:

Kritický typ ACFT na stojisku 20

TWY B použiteľná ako rolovacia dráha pre ACFT s max. rozpätím

LJ60

36 m

E135

24 m

B738W

Nepoužiteľná na rolovanie

IL76

Nepoužiteľná na rolovanie

2.20.2.14 Odbavovacia plocha C je umiestnená juhozápadne od hlavnej odbavovacej plochy. Je určená pre lietadlá všeobecného letectva.
2.20.2.14.1 Pozostáva z prejazdných stojísk 41 až 48 a z plochy voľného státia umiestnenej za stojiskom 48.
2.20.2.14.2 Stojiská 41 až 48 sa obsadzujú v opačnom poradí, t. j. stojisko 48 ako prvé a stojisko 41 ako posledné.
2.20.2.14.3 Rolovanie z/na odbavovaciu plochu C je možné pri RVR menšej ako 350 m, ale nie menšej ako 200 m pre kritický typ lietadla E135 z hlavnej odbavovacej plochy cez TWY A, TWY D na odbavovaciu plochu C a opačne s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.
2.20.2.14.4 Stojisko 41 a severozápadný okraj odbavovacej plochy C sú použiteľné len na dennú prevádzku.
2.20.2.14.5 Pri obsadení stojiska 21 nie je možné využiť stojiská 1 alebo 1A a 1B.
2.20.2.14.6 Pri obsadení stojísk 1A, 1B alebo 1 nie je možné využiť stojisko 21.
2.20.3  Rolovanie na a zo stojísk
2.20.3.1 Rolovanie na stojiská
2.20.3.1.1 Len za asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovcej plochy.
2.20.3.2 Rolovanie zo stojísk
2.20.3.2.1 Zo stojísk typu nose-in sú lietadlá pred odletom vytláčané.
2.20.3.2.2 Prejazdné stojiská opúšťajú lietadlá na vlastný pohon za asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovacej plochy.
2.20.3.2.3 Ak si je pilot istý, že pri opúšťaní prejazdného stojiska dodrží bezpečné vzdialenosti od prekážok, môže takéto stojisko opustiť bez asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovacej plochy pri dodržaní podmienok uvedených v odseku ENR 1.3.5.3.
2.20.3.3  ACFT s prúdovými pohonnými jednotkami môžu zo stojísk vyrolovávať len na znížený výkon motorov.
2.20.4  Parkovacia plocha pre malé lietadlá (Všeobecné letectvo)

Parkovacia plocha je umiestnená v západnej časti letiska, medzi hangármi A a B, B a C a pred hangárom C.

2.20.5  Odbavovacia plocha - rolovanie v zimných podmienkach

Bez zvláštnych pravidiel.

2.20.6  Rolovanie - obmedzenia

NIL.

2.20.7  Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety alebo iné činnosti na letiskovom okruhu
2.20.7.1 Série letov na letiskovom okruhu sú povolené iba v časoch nasledovne:

MON-FRI: 0500-1800 (0400-1700)

SAT, SUN, HOL: 0700-1800 (0600-1700)

2.20.7.2 Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety alebo iné činnosti na letiskovom okruhu musia byť oznámené letisku Bratislava/M. R. Štefánik do 2100 (2000) predchádzajúceho dňa na jednom z týchto kontaktov:

TEL:02/33 03 33 54

FAX:02/43 42 15 73

SITA:BTSKX7X

e-mail:handling@bts.aero

2.20.7.3 V oznámení budú uvedené nasledujúce údaje:
 1. špecifikácia prevádzkovateľa pre účtovanie,

 2. značka štátnej príslušnosti alebo spoločná značka a registrová značka lietadla, typ lietadla, MTOM,

 3. predpokladaná činnosť,

 4. začatie a predpokladané ukončenie činnosti.

2.20.7.4 Prevádzkovateľ letiska je oprávnený obmedziť vykonávanie týchto letov počas čistenia pohybových plôch v zimnom období.
2.20.8  Prevádzka vrtuľníkov - obmedzenia

NIL.

2.20.9  Odstránenie pohybu neschopných lietadiel z RWY alebo TWY

Za odstránenie pohybu neschopného ACFT z RWY alebo TWY je zodpovedný vlastník/prevádzkovateľ ACFT. V prípade, že vlastník/prevádzkovateľ ACFT neodstráni ACFT bez zbytočných odkladov, AD OPR zaistí odstránenie ACFT na náklady vlastníka/prevádzkovateľa ACFT a bez zodpovednosti za prípadné ďalšie škody spôsobené na ACFT.

2.20.10  Pohyb po odbavovacej ploche a rolovacích pásoch

Po odbavovacej ploche a k nej priľahlých rolovacích pásoch je umožnený pohyb poučených zamestnancov záchrannej a hasičskej služby (ZHS), plnenia leteckých pohonných hmôt (LPH), letiskovej ochrany (LO) a meteorologickej služby (SHMÚ) i s vozidlami bez povolenia TWR.

2.20.11  Miestne obmedzenia prevádzky
2.20.11.1 Prevádzkové obmedzenie pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 290 000 kg a viac - letisko Bratislava/M. R. Štefánik použiteľné ako letisko určenia alebo náhradné letisko len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa letiska 24 hodín vopred cez:

e-mail:occ@bts.aero alebo

SITA:BTSOP7X

2.20.11.2 Pohyb a parkovanie lietadiel na parkovacej ploche len na vlastnú zodpovednosť.
2.20.11.3 Lietadlá prilietavajúce z krajín mimo Schengenského priestoru musia byť po pristátí odbavené na stojisku, až následne môžu pokračovať na parkovaciu plochu.
2.20.11.4 Lietadlá prilietavajúce z krajín Schengenského priestoru môžu rolovať priamo na parkovaciu plochu iba so súhlasom Prevádzkového dispečingu (OCC BTS), FREQ 131,850 MHz a ich posádky i cestujúci musia prejsť odbavením cez Terminál všeobecného letectva.
2.20.11.5 Rolovanie lietadiel na odlet priamo z parkovacej plochy je možné len pre lety do krajín Schengenského priestoru, pričom posádka a cestujúci musia prejsť odbavením cez Terminál všeobecného letectva.
2.20.11.6 Lietadlá odlietavajúce do krajín mimo Schengenského priestoru musia z parkovacej plochy prerolovať na stojisko odbavovacej plochy a podrobiť sa pasovému a colnému odbaveniu.
2.20.11.7 Prevoz rádioaktívneho materiálu s hmotnosťou 50 kg a viac je povolené len so súhlasom generálneho riaditeľa letiska 30 dní vopred cez:

e-mail:sekretariat@bts.aero

TEL:02/33 03 30 03

2.20.11.8 Spúšťanie motorov za iným účelom ako vykonanie letu len so súhlasom Prevádzkového dispečingu (OCC BTS), FREQ 131,850 MHz, pozri LZIB AD 2.4 Handlingové služby a zariadenia.
2.20.12  Špecifické plnenie palivom lietadiel L 410

Horné plnenie lietadiel L 410 sa vykonáva len v súčinnosti s obsluhujúcim personálom prevádzkovateľa lietadla s vylúčením pohybu pracovníkov plnenia na krídle lietadla.

2.20.13  Použitie Power-back

Postupy pre opustenie stojísk systémom Power-back nie je možné použiť.

2.20.14  De/Anti-icing
2.20.14.1 Na letisku Bratislava/M. R. Štefánik sa vykonáva De/Anti-icing lietadiel buď na De/Anti-icing stojisku alebo v určených prípadoch priamo na stojisku, na ktorom lietadlo parkuje.
2.20.14.2  Druhy De/Anti-icingu
2.20.14.2.1 Štandardný De/Anti-icing je ošetrenie aspoň jednej z nasledujúcich častí lietadla:
 1. vrchné časti krídel,

 2. vrchná časť trupu,

 3. zvislé chvostové plochy,

 4. vodorovné chvostové plochy;

pričom maximálna výška ošetrovaných plôch nepresiahne 12 m. Realizuje sa za účelom vykonania letu.

2.20.14.2.2 Neštandardný De/Anti-icing je ošetrenie aspoň jednej z nasledujúcich častí lietadla:
 1. spodné časti krídel,

 2. spodná časť trupu,

 3. podvozok lietadla,

 4. lopatky motora alebo vrtule,

 5. De/Anti-icing vo výške vyššej ako 12 m.

Neštandardný De/Anti-icing sa vykonáva výhradne s vypnutými motormi lietadla.

2.20.14.3 Miesto vykonávania De/Anti-icing
2.20.14.3.1 De/Anti-icing lietadiel s prúdovými motormi a vrtuľových lietadiel s prevádzkyschopnou vrtuľovou brzdou, okrem lietadiel všeobecného letectva a výnimiek uvedených v interných predpisoch prevádzkovateľa letiska, musí byť vykonávaný na De/Anti-icing stojisku.
2.20.14.3.2 De/Anti-icing stojisko je situované na severo-východnom konci APN a vyznačené denným značením ako stojisko č. 21.
2.20.14.3.3 Kritickým typom lietadla pre De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku je A306.
2.20.14.3.4 De/Anti-icing lietadiel všeobecného letectva, vrtuľových lietadiel bez prevádzkyschopnej vrtuľovej brzdy a De/Anti-icing v prípadoch opísaných výnimkami prevádzkovateľa letiska, sa vykonáva na stojisku, na ktorom sa lietadlo nachádza.
2.20.14.4  Odovzdanie požiadavky na De/Anti-icing
2.20.14.4.1 Požiadavka na De/Anti-icing musí obsahovať číslo letu alebo poznávaciu značku lietadla, typ lietadla, stojisko, na ktorom sa lietadlo nachádza, a druh De/Anti-icingu (štandardný alebo neštandardný).
2.20.14.4.2 Požiadavka na De/Anti-icing za účelom vykonania letu musí byť doručená na Prevádzkový dispečing najneskôr 15 minút pred predpokladaným časom začatia rolovania.
2.20.14.4.3 Požiadavka na De/Anti-icing lietadla za iným účelom než vykonanie letu musí byť doručená na Prevádzkový dispečing najneskôr 30 minút pred požadovaným časom vykonania De/Anti-icing.
2.20.14.4.4 Neskôr doručená požiadavka na De/Anti-icing bude zaradená ako posledná za všetky ostatné požiadavky a bude vykonaná čo najskôr podľa kapacitných možností poskytovateľa De/Anti-icingu.
2.20.14.4.5 Presné inštrukcie na vykonanie De/Anti-icingu odovzdá kapitán lietadla zaškolenému zamestnancovi poskytova-teľa De/Anti-icingu písomnou formou, vyplnením "De/Anti-icing Request". Iná forma odovzdávania inštrukcií na De/Anti-icing je neprípustná.
2.20.14.4.6 V prípade očakávaného zdržania poskytnutia De/Anti-icingu Prevádzkový dispečing oznámi prevádzkovateľovi lietadla dôvod zdržania a očakávaný čas poskytnutia služby.
2.20.14.5  Určovanie poradia De/Anti-icingu
2.20.14.5.1 Vykonávanie De/Anti-icingu na De/Anti-icing stojisku má prednosť pred všetkými ostatnými prípadmi De/Anti-icing.
2.20.14.5.2 Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) musia piloti ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku.
2.20.14.5.3 O poradí rolovania na De/Anti-icing stojisko rozhoduje TWR.
2.20.14.5.4 Rolovanie lietadiel na De/Anti-icing stojisko sa vykonáva výhradne za asistencie "Follow me".
2.20.14.5.5 O poradí poskytnutia De/Anti-icingu mimo De/Anti-icing stojiska rozhoduje Prevádzkový dispečing na základe požiadavky na De/Anti-icing zo strany prevádzkovateľa, pričom uplatňuje pravidlá stanovené internými postupmi prevádzkovateľa letiska.
2.20.14.5.6 De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku sa vykonáva so spustenými motormi (resp. jedným motorom). V prípadoch stanovených internými postupmi prevádzkovateľa letiska môže byť De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku vykonaný s vypnutými motormi a/alebo lietadlo môže byť na De/Anti-icing stojisko pritiahnuté.

LZIB AD 2.21  POSTUPY NA ZMENŠENIE HLUKU

Časť I

Postupy na zníženie hlukovej záťaže od letúnov

2.21.1   Všeobecné ustanovenia
2.21.1.1 Vzlety a pristátia letúnov, ktoré nie sú certifikované podľa ICAO Annex 16, Volume I nie sú povolené.
2.21.1.2 Vzlety a pristátia letúnov certifikovaných podľa ICAO Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 nie sú povolené.
2.21.1.3 V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/93/ES z 12. decembra 2006, článok 3, odsek 4, písmeno a) a b) môžu členské štáty v individuálnych prípadoch povoliť dočasné použitie letísk nachádzajúcich sa na ich území pre letúny, ktoré nemôžu byť prevádzkované na základe odsekov LZIB AD 2.21.1.1 a 2.21.1.2.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky môže udeliť výnimku v nasledujúcich prípadoch:

 1. letúny, ktorých činnosti sú takej výnimočnej povahy, že by bolo nevhodné odoprieť im dočasnú výnimku,

 2. letúny vykonávajúce neziskové lety na účely úprav, opráv a údržby.

2.21.2  Preferencie dráhového systému
2.21.2.1 Pre vzlety sa prednostne používajú RWY 13 a RWY 04.
2.21.2.2 Pre pristátia sa prednostne používajú RWY 22 a RWY 31.
2.21.2.3  Prednostne sa používajú nasledujúce konfigurácie:
 1. RWY 22 pre pristátia a RWY 13 pre vzlety, alebo

 2. RWY 31 pre pristátia a RWY 04 pre vzlety.

2.21.2.4 Používanie preferovaných vzletových a pristávacích dráh nie je záväzné pre prípady uvedené v odseku LZIB AD 2.21.5.6.
2.21.3  Prílety
2.21.3.1 Pilot, ktorý vykonáva priblíženie za viditeľnosti zeme, musí zvoliť dráhu letu tak, aby sa v maximálnej možnej miere vyhol letu nad obývanými oblasťami v blízkosti letiska (pozri AD 2-LZIB-
8-1 Vizuálna približovacia mapa - ICAO). Gradient klesania na úseku konečného priblíženia pri priblížení za viditeľnosti zeme nesmie byť menší ako 3° (5,2 %).
2.21.3.2 Gradient klesania na úseku konečného priblíženia pri prístrojovom priblížení nesmie byť menší ako stanovený gradient v príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov - ICAO.
2.21.3.3  Prevádzka s kontinuálnym klesaním (CDO)
2.21.3.3.1  Všeobecný postup

Piloti prúdových a turbovrtuľových letúnov sú žiadaní, aby vykonali CDO naplánovaním si klesania pri prílete a priblížení tak, aby udržiavali čo najvyššiu možnú hladinu a vykonali priblíženie na nízkom výkone motorov a v konfigurácii s nízkym odporom pre optimálny letový profil CDO s minimálnym nastavením klapiek vzhľadom k požadovanej rýchlosti a bez predčasného vysunutia pristávacieho podvozku kedykoľvek je to možné, za predpokladu, že je to v súlade s požiadavkami ATC a bezpečnou prevádzkou letúna letieť stabilizované priblíženie.

V prípade vedenia ATC poskytne pilotom odhadovanú dĺžku letu k prahu RWY ("TRACK-MILES"), aby si piloti mohli zariadiť klesanie tak, ako považujú za najvhodnejšie pre dosiahnutie CDO bez použitia vyššieho výkonu alebo odporu, než je nevyhnutné. Cieľom bude dosiahnutie zostupovej dráhy v príslušnej hladine pre aktuálnu vzdialenosť k prahu RWY s čo najkratším vodorovným letom. Piloti, ktorí vyžadujú dlhšiu vzdialenosť by mali ihneď informovať ATC, ak je takáto požiadavka zrejmá.

Na dosiahnutie takejto techniky lietania by piloti, okrem iného, mali postupovať podľa stanovených rýchlostných obmedzení pre prílety (pozri odsek ENR 1.5.2.2). Ak tak prevádzková situácia vyžaduje, ATC môže požadovať dodatočnú úpravu rýchlosti a nariadiť klesanie alebo poskytnúť vedenie, ktoré nie je v súlade s postupmi CDO.

2.21.3.3.2  Frazeológia
 1. "OČAKÁVAJTE KLESANIE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA"

 2. "OČAKÁVAJTE KONTINUÁLNE KLESANIE"

 3. "KLESAJTE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA"

 4. "AŽ BUDETE PRIPRAVENÝ KLESAJTE"

 5. "OČAKÁVAJTE ... TRACK-MILES"

2.21.4  Odlety
2.21.4.1 Odporúča sa vykonávať vzlet z rolovania.
2.21.4.2 Po vzlete by mal byť dodržaný maximálny gradient stúpania pri zachovaní letovej bezpečnosti.
2.21.4.3 Odporúčané odletové postupy na zníženie hluku:
1. od vzletu do 2 000 ft AMSL
 1. vzletový výkon

 2. rýchlosť V2 + 10 až 20 kt (alebo podľa obmedzenia pri uhle klopenia)

 3. príslušné nastavenie klapiek

2. od 2 000 ft do 3 500 ft AMSL
 1. výkon pre stúpanie

 2. rýchlosť V2 + 10 až 20 kt

 3. zachovať predošlé nastavenie klapiek

3. nad 3 500 ft AMSL
 1. zasunúť klapky podľa plánu

 2. traťová konfigurácia pre stúpanie

4. nad 3 500 ft AMSL do 10 000 ft AMSL
 1. MAX IAS 250 kt alebo podľa požiadaviek ATC

2.21.5  Obmedzenia
2.21.5.1 Použitie pomocnej spúšťacej jednotky (APU) maximálne 30 minút po príchode na stojisko a 30 minút pred spustením motorov. Prevádzkovateľ letiska je oprávnený v prípade nedodržania časového limitu uplatniť sankcie voči prevádzkovateľovi lietadla.
2.21.5.2 Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety alebo iné činnosti na letiskovom okruhu sú povolené v časoch uvedených v odseku LZIB AD 2.20.7.1LZIB AD 2.20.6.1.
2.21.5.3 Reverzný ťah motorov pri inom ako voľnobežnom režime sa môže použiť v čase 2200-0600 (2100-0500), výnimočne, len ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo v prípadoch uvedených v odseku LZIB AD 2.21.5.6.
2.21.5.4 Motorové skúšky sú v čase 2200-0600 (2100-0500) povolené len na voľnobežnom režime.
2.21.5.5 Okrem prípadov uvedených v odseku LZIB AD 2.21.5.6, v čase 2200-0600 (2100-0500) nie sú vzlety z RWY 31 a RWY 22 povolené pre:
 1. letúny s prúdovými motormi,

 2. letúny s vrtuľovými motormi s MTOM nad 45 ton.

2.21.5.6 Používanie preferovaných vzletových a pristávacích dráh a obmedzenia vyplývajúce z odsekov LZIB AD 2.21.5.3 a 2.21.5.5 nie sú záväzné pre:
 1. veliteľa letúna, ak sa tak rozhodne z dôvodu letovej bezpečnosti,

 2. riadiaceho letovej prevádzky postupujúceho podľa ustanovenia 7.2.6, hlavy 7, predpisu L 4444 alebo ak sa tak rozhodne z prevádzkového dôvodu,

 3. letúny v núdzi,

 4. lety na záchranu ľudského života,

 5. pátracie a záchranné lety povolené kompetentným orgánom SAR,

 6. lety vykonávané pre prepravu ústavných činiteľov,

 7. lety Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri plnení svojich úloh,

 8. lety humanitárnej pomoci.

Časť II

Postupy na zníženie hlukovej záťaže od vrtuľníkov

2.21.6  Všeobecné ustanovenia
2.21.6.1 NIL
2.21.7  Preferencie dráhového systému
2.21.7.1 Použitie dráhového systému v čase 0600-2200 (0500-2100) je bez obmedzenia.
2.21.7.2 Použitie dráhového systému v čase 2200-0600 (2100-0500) je bez obmedzenia.

LZIB AD 2.22  LETOVÉ POSTUPY

2.22.1  Všeobecne

Výška základne oblačnosti sa udáva vzhľadom na nadmorskú výšku prahu príslušnej RWY.

2.22.2  RWY v používaní

RWY v používaní určuje APP Štefánik ako najvhodnejšiu na všeobecné použitie. Ak sa RWY v používaní nejaví ako vhodná na daný let, pilot môže obdržať  povolenie od ATC použiť inú RWY, ale musí počítať  s tým, že si tým môže zapríčiniť  zdržanie.

2.22.3  Postupy pre lety IFR v CTR Štefánik/TMA 1 Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava

Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska Bratislava/M. R. Štefánik a blízkosti hraníc FIR BRATISLAVA sa

 1. pre akúkoľvek IFR prevádzku manévrujúcu severozápadne od predĺženej osi RWY 22 vyžaduje striktné dodržiavanie trate, výškových a rýchlostných obmedzení publikovaných postupov,

 2. pre potreby konštrukcie náhradných postupov prevádzkovateľov (postupy pri výpadku motora, nevydarené priblíženie v prípade straty schopnosti RNP APCH) odporúča pre

  RWY 31 PRAVÁ zatáčka,

  RWY 22 ĽAVÁ zatáčka.

2.22.3.1 Vyčkávanie

Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO (strany AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3), na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23) a na mapách priblíženia okruhom (strany AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).

2.22.3.2 Prílety

Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú opísané v odseku LZIB AD 2.22.8 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO (strany AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3).

Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23).

Povolenie vykonať RNP APCH (AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-23) je vydávané na žiadosť pilota. Ďalšie informácie ohľadom RNP APCH sú uvedené v odseku AD 1.1.6.

Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR:

 1. ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,

 2. ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí ATS,

 3. potvrdiť informáciu ATIS a QNH.

2.22.3.3  Priblíženie za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich priblíženie za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

V prípade nevydareného priblíženia musí pilot vykonať postup pre nevydarené priblíženie, publikovaný na mape priblíženia podľa prístrojov príslušného postupu pre RWY v používaní, pokiaľ ATC neurčí inak.

2.22.3.4 Priblíženie okruhom

Postup priblíženia okruhom a postup priblíženia okruhom po predpísanej trati je možné vykonávať iba na neprístrojové RWY 04 a RWY 13, po prístrojovom priblížení pre RWY 22 alebo RWY 31.

Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) a minimá dohľadnosti uvedené na mapách priblíženia okruhom (strany AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).

Velitelia lietadiel sú povinní vykonať svoj let tak, aby sa vyhli priestoru západne od letiska medzi predĺženými osami RWY 04/22 a RWY 13/31, ktorý je na mapách priblíženia okruhom vyznačený tmavším odtieňom s popisom: SECTOR NOT TO BE USED FOR CIRCLING.

2.22.3.4.1 Smery priblíženia okruhom

Pre RWY 04 je stanovený PRAVÝ okruh.

Pre RWY 13 je stanovený ĽAVÝ okruh.

2.22.3.4.2 Možnosti priblíženia okruhom
2.22.3.4.2.1 Postup priblíženia okruhom:

prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04

prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13

2.22.3.4.2.2 Postup priblíženia okruhom po predpísanej trati 1):

prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 042)

prístrojové priblíženie RWY 22 → ľavý okruh RWY 13 2)

prístrojové priblíženie RWY 31 → pravý okruh RWY 04 2)

prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13

1) postup nie je možné vykonávať v noci

2) postup nie je stanovený pre lietadlá kategórie D

2.22.3.4.3 Postup nevydareného priblíženia

Postupy nevydareného priblíženia pre priblíženie okruhom a priblíženie okruhom po predpísanej trati sú uvedené na príslušných mapách priblíženia okruhom.

Pred vybočením z trate konečného priblíženia prístrojového priblíženia sa aplikuje postup nevydareného priblíženia uvedený na príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov.

2.22.3.5  Odlety

Štandardné prístrojové odlety (SID) sú opísané v odseku LZIB AD 2.22.7 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov (SID) - ICAO (strany AD 2-LZIB-5-1, AD 2-LZIB-5-3, AD 2-LZIB-5-5, AD 2-LZIB-5-7).

Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska Bratislava/M. R. Štefánik je požadované, aby všetky odlety z RWY 31 striktne dodržiavali popis trate a stanovené výškové a rýchlostné obmedzenia (odsek LZIB AD 2.22.7).

Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné povolenie.

Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) za účelom získať:

 1. letové povolenie, ktoré bude obsahovať:

  1. letisko určenia,

  2. SID,

  3. povolenú hladinu,

  4. kód SSR,

  5. odletové inštrukcie podľa potreby,

  6. CTOT, ak je let predmetom opatrení ATFM.

  Poznámka 1: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú motory spúšťať. Z prevádzkových dôvodov môže byť kód SSR pridelený až pri povolení na spúšťanie motorov.

  Poznámka 2: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov k dispozícii, sa pilotom odovzdá najneskôr pred vydaním povolenia na vzlet.

 2. povolenie na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách

  Poznámka 3: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie motorov, keď sú pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.

  Poznámka 4: Piloti na nose-in stojiskách musia žiadať povolenie na spúšťanie motorov až súčasne s povolením na vytláčanie od ŠTEFÁNIK VEŽA.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK GROUND musia piloti:

 1. ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, značku stojiska,

 2. potvrdiť informáciu ATIS a QNH,

 3. ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.

Pilotom bude následne vydaný pokyn na zmenu FREQ a nadviazanie obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK VEŽA za účelom získať:

 1. povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov na nose-in stojiskách

  Poznámka 5: Piloti môžu požiadať o povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov, keď sú pripravení začať vytláčanie a spúšťanie do 1 minúty.

 2. povolenie na rolovanie.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK VEŽA musia piloti okrem identifikácie lietadla ohlásiť aj značku stojiska.

Piloti odlietavajúcich lietadiel musia zostať na frekvencii TWR až do dosiahnutia 1 500 ft AMSL, pokiaľ neobdržia iné príkazy. Čo najskôr po dosiahnutí 1 500 ft AMSL musia piloti nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK RADAR.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR musia piloti ohlásiť:

 1. identifikáciu lietadla,

 2. aktuálnu a povolenú hladinu,

 3. SID alebo aktuálny kurz v prípade neštandardného povolenia.

2.22.3.6  Odlet za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich odlet za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

2.22.3.7  Postupy za podmienok malej hodnoty dohľadnosti (LVP)
2.22.3.7.1 Spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku na letiskách za podmienok malej hodnoty dohľadnosti sú uvedené v odsekoch AD 1.1.1.4 a AD 1.1.1.5.
2.22.3.7.2 Na priblíženia a pristátia CAT III A je schválená RWY 31. O použiteľnosti LVP sú piloti informovaní prostredníctvom vysielania ATIS.
2.22.3.7.3 Po pristátí sa RWY uvoľňuje výlučne po TWY F, pokiaľ ATC nepovolí inak. Po opustení RWY piloti ohlásia uvoľnenie ochranného priestoru ILS (koniec osového svetelného radu G/Y na TWY F).
2.22.3.7.4 Na odlety pri RVR menšej ako 400 m sa použije RWY 13/31. Pri RVR 400 m a viac je možné použiť ktorúkoľvek RWY podľa prevádzkovej situácie.
2.22.3.7.5 Na rolovanie pri RVR menšej ako 350 m sa použije iba TWY s funkčným osovým svetelným radom.
2.22.3.7.6 Rolovanie na/z APN C pri RVR menšej ako 350 m, ale nie menšej ako 200 m, pre kritický typ lietadla E135 sa vykoná z hlavnej APN cez TWY A a TWY D a opačne s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.
2.22.4  Radarové postupy
2.22.4.1 Pilotom budú vydané pokyny sledovať štandardný prístrojový prílet (STAR) alebo budú vedené a radené do sledu na príslušnú trať konečného priblíženia tak, aby bol zabezpečený plynulý tok letovej prevádzky. Kurzy a hladiny budú vydané tak, ako je požadované na zabezpečenie rozstupov medzi lietadlami berúc do úvahy minimálne výšky nad prekážkami a charakteristiky lietadiel.
2.22.5  Strata spojenia
2.22.5.1 Pre všeobecnú časť postupov pri strate spojenia pozri odsek ENR 1.1.11.
2.22.5.2 Postup príletu z určeného navigačného zariadenia - VOR JAN na príslušný IAF:

RWY 31: R-176 VOR JAN (trať 176°) na IAF VYDRA. MNM ALT 4 000 ft AMSL.

RWY 22: R-355 VOR JAN (trať 355°), v 7,1 NM DME JAN točiť doľava na IAF CIFER. MNM ALT 4 000 ft AMSL.

2.22.5.3 V prípade, ak je určené navigačné zariadenie - VOR JAN U/S, je stanovený náhradný postup:

RWY 31: určeným navigačným zariadením je NDB OB. Vyčkávanie a postup priblíženia podľa prístrojov tak, ako je publikované na príslušnej IAC.

RWY 22: určeným navigačným zariadením je NDB OKR. Vyčkávanie a postup priblíženia podľa prístrojov tak, ako je publikované na príslušnej IAC.

2.22.6  Postupy pre lety VFR v CTR Štefánik/TMA 1 Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava

Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených v nasledujúcich ustanoveniach.

2.22.6.1 Prílety a prelety

Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Štefánik/TMA 1 Bratislava, TMA 2 Bratislava alebo TMA 4 Bratislava z neriadeného priestoru musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie na príslušnej FREQ TWR alebo APP Štefánik, podľa toho, do priestoru zodpovednosti ktorého stanovišťa zamýšľajú vstúpiť (pozri odsek LZIB AD 2.18), najmenej 3 minúty pred vstupom a odovzdať údaje podľa odseku ENR 1.1.6.

2.22.6.2 Odlety

Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Bratislava/M. R. Štefánik musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (odsek LZIB AD 2.18). Piloti odlietavajúci z iného miesta odletu v CTR Štefánik musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK VEŽA. Piloti musia následne odovzdať:

 1. identifikáciu lietadla,

 2. značku stojiska, prípadne iné letisko alebo miesto odletu v CTR,

 3. potvrdenie informácie ATIS a QNH,

 4. žiadosť o letové povolenie v prípade letov s podaným letovým plánom alebo žiadosť o predloženie obmedzených informácií letového plánu podľa odseku ENR 1.10.1.1.5.

Príklad:
OM ABC, STOJISKO 31, INFORMÁCIA GOLF QNH 1014, ŽIADAM O LETOVÉ POVOLENIE NA LET PODĽA LETOVÉHO PLÁNU.

alebo

OM ABC, STOJISKO 31, INFORMÁCIA GOLF Q NH 1014, ŽIADAM PREDLOŽIŤ LETOVÝ PLÁN NA LET VFR.

2.22.6.3 Vyčkávanie

Piloti môžu byť  žiadaní vyčkávať  nad určeným zemepisným miestom.

2.22.6.4 Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik

Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik

Devín

481027N 0165916E

Kittsee

480459N 0170404E

Modra

481955N 0171837E

Senec

481305N 0172423E

Stupava

481624N 0170151E

Šamorín

480055N 0172000E

Zlaté Klasy

480708N 0172520E

2.22.6.5 Všetky lety VFR do/z CTR Štefánik musia byť uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body okrem prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak.

Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC, po celú dobu a musia upozorniť  ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli schopní dodržať  vydané pokyny.

2.22.7  Štandardné prístrojové odlety

(SID) - RWY 04

Označenie

Trať

Po vzlete

Poznámky

Stúpať do

Spojenie

12345

BERVA 8Z

Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, traťou 040° (QDR 040° NDB OKR) naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°) na BERVA.

5 000 ft AMSL

do 15,0 NM DME OKR, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK

RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Na zotrvanie v riadenom vzdušnom priestore zvýšte gradient stúpania na 4,5 % do 3 500 ft AMSL. Ak nie ste schopný, oznámte ATC.

NIT 7Z

NITRA 7Z

Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, naletieť trať 079° (QDR 079° NDB OKR/R-259 VOR NIT) na VOR NIT.

 

TABIN 2Z

Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava, naletieť R-291 VOR JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť R-111 VOR JAN (trať 111°) na TABIN.

TOVKA 4Z

Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava na trať 267° (QDM 267° L B) na L B, naletieť trať 296° (QDR 296° L B) na TOVKA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.

TOVKA 4L

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 3,7 NM DME OB), točiť doľava do kurzu 253°, naletieť R-279 VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 5 % do 2 500 ft AMSL. Do naletenia kurzu 253° MAX IAS 205 kt a MNM uhol náklonu 20° kvôli štruktúre vzdušného priestoru.

VAMOG 3Z

Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava, naletieť R-291 VOR JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.

ASC 4,5 % - 273 ft/NM

Traťová rýchlosť

(kt)

75

100

150

200

250

300

Vertikálna rýchlosť

(ft/min)

34245668491111391367

ASC 5 % - 304 ft/NM

Traťová rýchlosť

(kt)

75

100

150

200

250

300

Vertikálna rýchlosť

(ft/min)

380506760101312661519

(SID) - RWY 13

Označenie

Trať

Po vzlete

Poznámky

Stúpať do

Spojenie

12345

BERVA 7Y

Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 065° (QDR 065° NDB OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°) na BERVA.

5 000 ft AMSL do 15,0 NM DME OKR, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK RADAR
134,925 MHz

 

NIT 7Y

NITRA 7Y

Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 065° (QDR 065° NDB OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-068 VOR JAN/R-248 VOR NIT (trať 068°) na VOR NIT.

 

TABIN 2Y

Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 097° (QDR 097° NDB OB) na TABIN.

TOVKA 4Y

Stúpať v smere vzletu na NDB OB, točiť doľava do kurzu 297°, naletieť R-279 VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Do naletenia kurzu 297° MAX IAS 205 kt.

VAMOG 3Y

Stúpať v smere vzletu na NDB OB, traťou 130° (QDR 130° NDB OB) naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.

(SID) - RWY 22

Označenie

Trať

Po vzlete

Poznámky

Stúpať do

Spojenie

12345

BERVA 2B

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 034° (QDM 034° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 065° (QDR 065° NDB OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°) na BERVA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov

APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať.

NIT 2B

NITRA 2B

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 034° (QDM 034° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 065° (QDR 065° NDB OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-068 VOR JAN/R-248 VOR NIT (trať 068°) na VOR NIT.

TABIN 4B

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 034° (QDM 034° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 097° (QDR 097° NDB OB) na TABIN.

TOVKA 6B

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 034° (QDM 034° NDB OB) na NDB OB, točiť doľava do kurzu 309°, naletieť R-279 VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL.
Do naletenia kurzu 309° MAX IAS 205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať.

VAMOG 5B

Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 034° (QDM 034° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 130° (QDR 130° NDB OB), naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.

OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL.
Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať.

ASC 5 % - 304 ft/NM

Traťová rýchlosť

(kt)

75

100

150

200

250

300

Vertikálna rýchlosť

(ft/min)

380506760101312661519

(SID) - RWY 31

Označenie

Trať

Po vzlete

Poznámky

Stúpať do

Spojenie

12345

BERVA 8A

Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-288 VOR JAN (trať 108°), naletieť trať 040° (QDR 040° NDB OKR), naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°) na BERVA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL. Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS 205 kt.

NIT 8A

NITRA 8A

Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-264 VOR NIT (trať 083°), na VOR NIT.

OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL. Do naletenia R-264 VOR NIT MAX IAS 205 kt.

TABIN 3A

Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-288 VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN, naletieť R-111 VOR JAN (trať 111°) na TABIN.

OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL. Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS 205 kt.

TOVKA 5A

Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava do kurzu 279°, naletieť trať 296° (QDR 296° L B) na TOVKA.

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL. Do naletenia kurzu 279° MAX IAS 205 kt.

TOVKA 5K

Stúpať v smere vzletu na TP (6,6 NM DME OB, 5,8 NM DME OKR), točiť doľava, naletieť R-279 VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.

5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK.

ŠTEFÁNIK RADAR
134,925 MHz

OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Trať je použiteľná len na vyžiadanie pilotom.

VAMOG 4A

Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-288 VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN, naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.

OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL. Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS 205 kt.

ASC 6 % - 365 ft/NM

Traťová rýchlosť

(kt)

75

100

150

200

250

300

Vertikálna rýchlosť

(ft/min)

456608911121515191823
2.22.8  Štandardné prístrojové prílety

(STAR) - RWY 22

Význačné body

MAG Trať

Vzdialenosť

NM

MNM IFR nadmorská výška

ft

Poznámky

12345

BERVA 3S

 

REP BERVA
483703N 0173228E

 

176°

(R-356 VOR JAN)

10,0

5 500

16,4 DME JAN

   
 

176°

(R-356 VOR JAN)

3,2

2 500

13,2 DME JAN

   
 

220°

(QDM 220° NDB OKR)

6,1

2 500

IAF CIFER
481928N 0172610E

   

KOXER 1S

    

REP KOXER
480739N 0170254E

   
 

056°

(QDM 056° NDB OKR)

11,3

3 100

IAF NDB OKR
481326N 0171725E

   

KUVEX 1S

    
REP KUVEX
475430N 0172615E
   
 

011°

(R-191 VOR JAN)

16,8

2 500

VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E

   
 

356°

(R-356 VOR JAN)

8,4

2 500

8,4 DME JAN    
 

271°

(R-271 VOR NIT)

4,3

2 500

IAF CIFER
481928N 0172610E

   

NIT 3S

NITRA 3S

 

REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E

   
 

271°

(R-271 VOR NIT)

9,5

5 500

9,5 DME NIT

   
 

271°

(R-271 VOR NIT)

15,2

2 500

IAF CIFER
481928N 0172610E

   

TABIN 7S

 
REP TABIN
480055N 0180504E
   
 

291°

(R-111 VOR JAN)

8,9

5 500

15,0 DME JAN

   
 

291°

(R-111 VOR JAN)

15,0

2 500

VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E

   
 

356°

(R-356 VOR JAN)

8,4

2 500

8,4 DME JAN    
 

271°

(R-271 VOR NIT)

4,3

2 500

IAF CIFER
481928N 0172610E
   

XOMBA 5S

 
REP XOMBA
474524N 0180343E
   
 

317°

(R-137 VOR JAN)

15,6

5 500

17,2 DME JAN    
 

317°

(R-137 VOR JAN)

17,2

2 500

VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
   
 

356°

(R-356 VOR JAN)

8,4

2 500

8,4 DME JAN    
 

271°

(R-271 VOR NIT)

4,3

2 500

IAF CIFER
481928N 0172610E

   

(STAR) - RWY 31

Význačné body

MAG Trať

Vzdialenosť

NM

MNM IFR nadmorská výška

ft

Poznámky

12345

BERVA 3R

 

REP BERVA
483703N 0173228E

   
 

176°

(R-356 VOR JAN)

10,0

5 500

16,4 DME JAN

   
 

176°

(R-356 VOR JAN)

16,4

3 000

VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
   
 

176°

(R-176 VOR JAN)

8,6

2 500

IAF VYDRA
480205N 0173244E
   

KOXER 1R

 

REP KOXER
480739N 0170254E

   
 

091°

(QDM 091° NDB OB)

3,3

3 100

17,0 DME JAN,
4,6 DME OB
   
 

091°

(QDM 091° NDB OB)

6,8

2 500

IAF NDB OB
480653N 0171754E

   

KUVEX 1R

    

REP KUVEX
475430N 0172615E

   
 

043°

(R-224 VOR NIT)

3,0

2 500

IAF URUMU
475634N 0172932E

   

NIT 3R

NITRA 3R

    

REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E

   
 

229°

(R-229 VOR NIT)

9,2

5 500

9,2 DME NIT

   
 

229°

(R-229 VOR NIT)

16,2

2 500

IAF VYDRA
480205N 0173244E

   

TABIN 5R

   

REP TABIN
480055N 0180504E

   
 

291°

(R-111 VOR JAN)

8,9

5 500

15,0 DME JAN

   
 

291°

(R-111 VOR JAN)

7,1

2 500

7,9 DME JAN

   
 

229°

(R-229 VOR NIT)

9,0

2 500

IAF VYDRA
480205N 0173244E

   

XOMBA 4R

    
REP XOMBA
474524N 0180343E
   
 

317°

(R-137 VOR JAN)

15,6

5 500

17,2 DME JAN    
 

317°

(R-137 VOR JAN)

10,3

2 500

6,9 DME JAN    
 

229°

(R-229° VOR NIT)

5,5

2 500

IAF VYDRA
480205N 0173244E

   

LZIB AD 2.23  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

2.23.1  Výskyt vtákov v blízkosti letiska
2.23.1.1 Určenie ťahov vtákov predstavujúcich možné ohrozenie letovej prevádzky:
2.23.1.1.1 Jarný ťah vtákov prebieha od polovice februára až do začiatku mája, od 0400 celý deň.
2.23.1.1.2 Jesenný ťah vtákov prebieha od konca augusta až do konca októbra, od 0400 celý deň.
2.23.1.2  Denné intervaly zvýšeného výskytu:
Mesiac

JAN-MAR

APR-JUN

JUL-SEP

OCT-DEC

Perióda

0600-0900

0500-0800

0000-0900

0600-0900

1200-2100

1200-2000

1200-2400

1500-1800

migrujúci vtáci

holuby, čajky, sokoly, havrany, myšiaky, straky, kormorány, husi, kačice

čajky, holuby, sokoly, straky

čajky, holuby, sokoly, straky

čajky, holuby, havrany, myšiaky, sokoly, straky, kormorány, husi, kačice

2.23.1.3 Priemerná výška letu vtákov je približne 500 m AGL v dennom čase a v nočnom čase približne 700 m.
2.23.1.4 Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi vtákov sú vyznačené v LZIB AD 2-LZIB-8-3 Priestory zvýšeného výskytu vtákov.

LZIB AD 2.24  MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA

Názov mapy

Strana

Letisková mapa - ICAO

AD 2-LZIB-2-1

Značenie na prevádzkovej ploche

AD 2-LZIB-2-2

Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO

AD 2-LZIB-2-3

Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO

AD 2-LZIB-2-5

Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (operating limitations) RWY 31

AD 2-LZIB-3-1

Terénna mapa na presné priblíženie - ICAO RWY 31

AD 2-LZIB-4-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 04

AD 2-LZIB-5-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 13

AD 2-LZIB-5-3

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 22

AD 2-LZIB-5-5

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 31

AD 2-LZIB-5-7

Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 22

AD 2-LZIB-6-1

Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 31

AD 2-LZIB-6-3

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 22

AD 2-LZIB-7-1

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 22

AD 2-LZIB-7-3

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 22

AD 2-LZIB-7-5

Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 22 → 04

AD 2-LZIB-7-7

Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 22 → 13

AD 2-LZIB-7-9
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 31 AD 2-LZIB-7-11

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO LOC RWY 31

AD 2-LZIB-7-13

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I RWY 31

AD 2-LZIB-7-15

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I ASC 4 % RWY 31

AD 2-LZIB-7-17

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A RWY 31

AD 2-LZIB-7-19

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A ASC 4 % RWY 31

AD 2-LZIB-7-21

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 31

AD 2-LZIB-7-23

Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 31 → 04

AD 2-LZIB-7-25

Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 31 → 13

AD 2-LZIB-7-27

Vizuálna približovacia mapa - ICAO

AD 2-LZIB-8-1

Priestory zvýšeného výskytu vtákov

AD 2-LZIB-8-3

Pristávacia mapa

AD 2-LZIB-8-5

Mapa bodov monitorovania hluku

AD 2-LZIB-8-7